23 Maj 2015
sobota, 23 maja, 2015

Dokončan hlev v Tolminskem Lomu geodetski načrt in evidentiranje stavbe

sobota, 23 maja, 2015
Dokončan hlev v Tolminskem Lomu - geodetski načrt in evidentiranje stavbe

Družina Kragelj iz Tolminskega loma se na svoji kmetiji že dolga leta ukvarja z živinorejo. Pri opravljanju te dejavnosti se sooča z različnimi težavami saj njegova čreda šteje okoli 66 krav. Primanjkuje mu prostor za živino, potrebuje sodobno urejeno molžišče, prostor za spravilo sena za krmo in shranjevanje delovnih strojev ter ustrezno veliko gnojno jamo… preberi več →

17 Maj 2015
nedelja, 17 maja, 2015

Nova ribogojnica v Tolminu, geodetske meritve

nedelja, 17 maja, 2015
Geodetske meritve ribogojnica Tolmin

V mesecu juniju 2014 je naše podjetje na podlagi izdanega gradbenega dovoljenja za gradnjo nove ribogojnice ob reki Tolminki izvedlo uradno zakoličbo vseh objektov, bazenov, nove komunalne opreme, dovozne ceste in dovodnega cevododa. Investitor projekta sta podjetji Faronika d.o.o. in Ribiška družina Tolmin. Izvajalci gradbenih del so bili trije poslovni partnerji, Gradbeno podjetje Posočje d.o.o… preberi več →

Ureditev okolice cerkve Sv. Ane in župnijskega doma v Cerknem

V juliju 2013 je bil v cerkljanski župniji uradno svojemu namenu predan nov župnijski dom v Cerknem. Gradnja župnišča je potekala izredno hitro, začela se je aprila 2012. Celotna investicija je znašala dobrih 394.000 €, sredstva zanjo so zbrali s prostovoljnimi prispevki darovalcev in donatorjev. Z novim župniščem je Cerkno pridobilo 2 učilnici, hišno kapelo,.. preberi več →