Pravno obvestilo

Pogoji uporabe vsebin na spletnem mestu Geokonfin.si

 

Zaščita pravic.

Predmet tega obvestila je spletno mesto na naslovu https://geokonfin.si. Vsa vsebina na tem spletnem mestu je last Upravljavca in je informativne narave.

Omejena odgovornost.

Upravljavec ne odgovarja za uporabo spletnega mesta geokonfin.si in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tu nahajajočih se spletnih vsebin. Upravljavec se bo trudil za pravilnost navedenih informacij. Upravljavec lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.

Omejena pravica uporabe vsebin.

Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem mestu geokonfin.si za svojo osebno uporabo, pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena.

Varovanje podatkov.

Upravljavec bo z vsemi podatki zbranimi na spletnem mestu geokonfin.si razpolagal v skladu z veljavno zakonodajo.

Upravljalec: Geokonfin geodetske storitve d.o.o., Trg Maršala Tita 7, 5220 Tolmin