23 Dec 2013
ponedeljek, 23 decembra, 2013

Rekonstrukcija poslovnega objekta psihiatrične bolnišnice Idrija

ponedeljek, 23 decembra, 2013

Psihiatrična bolnišnica Idrija je na javnem razpisu v letu 2013 iskala izvajalca gradbenih del v zvezi rekonstrukcije poslovnega objekta in v njem ureditev neizkoriščenega podstrešja v funkcionalne namene, novogradnja ekološkega otoka, ter zunanje ureditve. Izbrano je bilo gradbeno podjetje SGP Zidgrad Idrija d.d., katero je delo v določenem roku tudi kvalitetno opravilo. V sklopu pridobitve.. preberi več →

22 Dec 2013
nedelja, 22 decembra, 2013

Izmera prečnih profilov na potoku Hotevlje v naselju Volče

nedelja, 22 decembra, 2013

V letu 2012 je Občina Tolmin izdala sklep o pripravi podrobnega prostorskega načrta Industrijske cone Čiginj (ČG05). Tekom leta 2013 se načrt s strani izbranega projektanta intenzivno tudi pripravlja. V območju OPPN se nahajajo zazidana stavbna zemljišča, na katerih je zgrajen kompleks podjetja TERA d.o.o. Tolmin in nezazidana stavbna zemljišča, ki so namenjena gradnji novih.. preberi več →

21 Dec 2013
sobota, 21 decembra, 2013

Nov turistični objekt ob reki Soči, geodetski načrt

sobota, 21 decembra, 2013

Branko Bizjak iz vasi Gabrje pri Tolminu – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji je v preteklih letih v sklopu svoje turistične ponudbe izven naselja Gabrje ob strugi reke Soče lično uredil brunarico z nadstreškom. Objekt že več let uspešno oddaja v najem domačinom in turistom za bivanje in prijetno druženje. V preteklih letih je urejeno.. preberi več →