19 Nov 2023
nedelja, 19 novembra, 2023

Nova čistilna naprava v Breginju – zakoličba

nedelja, 19 novembra, 2023

Komunalne odplake iz naselja Breginj se vsa leta iztekajo direktno v reko Belo in nato v Nadižo. Postopoma se rešuje ta problematika tudi v naseljih Logjeh, Repcu in Robidišču. Na podlagi izdanega gradbenega dovoljenja smo izvedli zakoličbo nove čistilne naprave v naselju Breginj. Gradbeno podjetje SGP Zidgrad d.o.o. iz Idrije bo v kratkem pričelo z.. preberi več →

30 Sep 2023
sobota, 30 septembra, 2023

Izgradnja večstanovanjskega objekta Zalog 11 v naselju Tolmin – geodetske meritve

sobota, 30 septembra, 2023

Občina Tolmin je leta 2018 v Zalogu odkupila nekdanji poslovni objekt Elektra Primorske v naselju Tolmin. Navedeni objekt se je v lanskem letu tudi porušil z namenom, da se na isti lokaciji zgradi nov večstanovanjski objekt. Bodoči objekt bo imel štiri etažne višine (klet, pritličje, 1. in 2. nadstropje). Kletna etaža bo namenjena servisnim in.. preberi več →

22 Sep 2023
petek, 22 septembra, 2023

Ureditev vstopnih točk ob jezeru na Mostu na Soči – geodetske meritve

petek, 22 septembra, 2023

Občina Tolmin je od Ministrstva za gospodarstvo, turizem in špor zagotovila denarna sredstva za ureditev vstopnih točk ob jezeru na Mostu na Soči. Do leta 2025 se bo uredilo tri mikrolokacije na bregovih jezera na Mostu na Soči: Vodivčkov zaliv, Melanov zaliv in zaliv pri Modrejcah. Letos je predvidena izdelava investicijske in projektne dokumentacije. V.. preberi več →