IP Posočje d.o.o. je podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb v prostoru Zgornjega Posočja. Povezano je z ustrezno strokovno obravnavo pri integraciji in reintegraciji invalidov v delovno okolje. S kakovostnim in strokovnim pristopom in delom  zaposluje invalide in druge težje zaposlitveno ovirane osebe in jim tako nudi trajne zaposlitve in izboljšanje kakovosti življenja. V.. preberi več →

09 Jan 2019
sreda, 9 januar, 2019

Nov nadstrešek pri objektu Klavnice živine v Tolminu – geodetske meritve

sreda, 9 januar, 2019

Kmetijska zadruga Tolmin je leta 2007 odkupila poslovne prostore od MIP, d.d., v Tolminu in v njih uredila klavnico za govedo, prašiče, drobnico in kopitarje. Vsa mlada pitana živina vzrejena v Posočju se tako proda preko njihovih prodajnih polic. Precej živine zakoljejo tudi kot uslužnostni zakol za rejce živine. Glavna sezona se začne oktobra in.. preberi več →

23 Dec 2018
nedelja, 23 december, 2018

Sanacija poti Pot v Čelo v Občini Cerkno – geodetske meritve

nedelja, 23 december, 2018

Na odseku ceste Pot v Čelo v Občini Cerkno se bo v kratkem začela  ustrezna sanacija vozišča. Gre za zelo problematični odsek ceste na plazovitem in neutrjenem terenu. Investitor projekta je  Občina Cerkno, izvajalec gradbenih del pa podjetje Raspet d.o.o. iz Bukovega. Pred začetkom del smo na obravnavanem odseku ceste izvedli vse potrebne geodetske meritve.. preberi več →