Digitalni orto foto načrt

Izdelava digitalnega orto foto načrta – DOF in 3D oblaka točk

Izdelamo vam natančen digitalni model površja digitalni orto foto načrtDOF in 3D oblak točk s pomočjo brezpilotnega plovila heksakopterja zasnovanega posebej za geodetske meritve opremljenega z globalnim satelitskim navigacijskim sistemom z GPS L1 (1575,42 MHz) senzorjem ter z zmogljivim digitalnim fotoaparatom visoke ločljivosti 16,1 učinkovitih megapikslov. Z optimalnimi nastavitvami lahko dosežemo celo do 1 mm ločljivost DOF-a. Za obdelavo podatkov uporabljamo posebno programsko opremo za fotogrametrijo.

ortofoto

3D oblak točk

Georeferencirane fotografije se obdelajo v 3D oblak točk kjer se lahko izdela tudi natančen 3D model območja. Poleg 3D oblaka točk vam s to metodo izdelamo tudi geolocirani, georeferencirani digitalni model površja to je digitalni orto foto načrt – DOF visoke ločljivosti. Kombinacija 3D oblak točk in geodetskega načrta omogoča popolno podlago za vsa prostorska načrtovanja.

3D model oblak točk

Digitalni orto foto načrt – DOF

Ortofoto je aerofotografija, ki je z upoštevanjem podatkov o reliefu in absolutne orientacije aerofotografij pretvorjena v ortogonalno projekcijo. Izdelek je v metričnem smislu enak linijskemu načrtu ali karti.

Uporaba ortofota:

 • kot bazični sloj v aplikacijah geografskih informacijskih sistemov (GIS),
 • za prostorsko planiranje,
 • za planiranje geodetskih del na terenu,
 • za dopolnitev informacij klasičnim topografskim načrtom,
 • za osnovo transfomacije digitalnih katastrskih načrtov v Gauss Kruegerjevo projekcijo,
 • za kontrolo zajema stavb za register stavb – za odkrivanje degradacije prostora,
 • za zajem rabe zemljišč na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • za zajem, lociranje in pomoč pridoločitvi gozdnih sestavov gozdarskih gospodarskih enot,
 • za osnovo za nastavitev katastra trajnih nasadov,
 • za pomoč pri simulacijah in vizualizacijah prostora in dogodkov v prostoru,
 • ortofoto ne more v celoti nadomestiti klasičnih kart in temeljnih topografskih načrtov in ni primeren za zajem objektov z večjimi višinskimi razlikami npr. stavbe, itd.

Sorodne storitve