10 Mar 2015
torek, 10 marca, 2015

Konec Anton s.p. živinoreja in sirarstvo – zakoličevanje objekta

torek, 10 marca, 2015

Samostojni podjetnik Konec Anton iz Volč pri Tolminu se na svoji kmetiji že dolga leta ukvarja z živinorejo in sirarstvom priznanega sira Tolminc. Poleg sirarne v vasi se pri opravljanju svoje dejavnosti sooča z velikimi težavami. Primanjkuje mu prostora za svojo živino, prostora za spravilo sena za krmo in shranjevanje delovnih strojev. Zaradi teh težav.. preberi več →

09 Mar 2015
ponedeljek, 9 marca, 2015

Stanovanjski bloki na Vojkovi ulici v Novi Gorici, sprememba elaborata katastra stavb

ponedeljek, 9 marca, 2015

Na Vojkovi ulici v Novi Gorici smo na podlagi naročila Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica izdelali ustrezen elaborat spremembe podatkov katastra stavb v štirih stanovanjskih blokih za 21 stanovanj. Evidentiranje stavbe v evidenci katastra stavb predstavljata podlago za vzpostavitev etažne lastnine na tej stavbi in vpis lastništva v zemljiški knjigi na posameznem delu stavbe… preberi več →

16 Feb 2015
ponedeljek, 16 februarja, 2015

Geodetske storitve – Nov poslovni prostor v Cerknem

ponedeljek, 16 februarja, 2015

V želji približati naše storitve vsem našim obstoječim in novim strankam smo v mesecu septembru 2014 odprli geodetsko pisarno našega podjetja GEOKONFIN Geodetske storitve d.o.o. v občini Cerkno. Pred kratkim je občina Cerkno na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti objavila javno zbiranje ponudb s pogajanji za oddajo poslovnih prostorov v.. preberi več →