23 Dec 2018
nedelja, 23 decembra, 2018

Sanacija poti Pot v Čelo v Občini Cerkno – geodetske meritve

nedelja, 23 decembra, 2018

Na odseku ceste Pot v Čelo v Občini Cerkno se bo v kratkem začela  ustrezna sanacija vozišča. Gre za zelo problematični odsek ceste na plazovitem in neutrjenem terenu. Investitor projekta je  Občina Cerkno, izvajalec gradbenih del pa podjetje Raspet d.o.o. iz Bukovega. Pred začetkom del smo na obravnavanem odseku ceste izvedli vse potrebne geodetske meritve.. preberi več →

15 Dec 2018
sobota, 15 decembra, 2018

Izgradnja novega vodovodnega omrežja v naselju Kovačev Rovt – zakoličba

sobota, 15 decembra, 2018

Na območju naselja Kovačev Rovt v krajevni skupnosti Dole se bo v kratkem začela posodobitev vodovoda. Izvedla se bo povezava dveh obstoječih vodovodih sistemov: Lokalni vodovod Felko z vodohranom na zahodu in lokalni vodovod Dole, napeljan iz vasi Rebro na vzhodu. Investitor projekta je Občina Idrija, izvajalec gradbenih del podjetje SGP Zidgrad iz Idrije. Na.. preberi več →

02 Dec 2018
nedelja, 2 decembra, 2018

Izgradnja nove komunalne opreme stanovanjske pozidave v Modreju – zakoličba

nedelja, 2 decembra, 2018

Na območju OPPN Stanovanjske zazidave Modrej se je začela izgradnja nove komunalne infrastrukture. Parcele na območju dveh hektarjev bodo tako v kratkem komunalno opremljene in izgradnja enajst novih stavb se bo lahko nadaljevala. Na podlagi projekta za izvedbo izvajamo zakoličbo celotne cestne in komunalne infrastrukture. Izvajalec gradbenih del je podjetje Erik Sever s.p. iz Dobravelj… preberi več →