22 Sep 2023
petek, 22 septembra, 2023

Ureditev vstopnih točk ob jezeru na Mostu na Soči – geodetske meritve

petek, 22 septembra, 2023

Občina Tolmin je od Ministrstva za gospodarstvo, turizem in špor zagotovila denarna sredstva za ureditev vstopnih točk ob jezeru na Mostu na Soči. Do leta 2025 se bo uredilo tri mikrolokacije na bregovih jezera na Mostu na Soči: Vodivčkov zaliv, Melanov zaliv in zaliv pri Modrejcah. Letos je predvidena izdelava investicijske in projektne dokumentacije. V.. preberi več →

Na brežinah glavne ceste Spodnja Idrija – Godovič od km 4,920 do km 7,959 je podjetje Kaskader d.o.o. iz Idrije in  Bakti, Miha Doles s.p. iz Žiganje vasi izvajalo montažo zaščitnih mrež in lovilnih ograj. Na celotnem odseku v Zali namreč prihaja do padajočega kamenja na vozišče in ta poseg je bil zaradi varnosti udeležencev.. preberi več →

10 Sep 2023
nedelja, 10 septembra, 2023

Ureditev komunalne opreme na Tolminski grad – geodetske meritve

nedelja, 10 septembra, 2023

Občina Tolmin kot investitor tega projekta namerava do Tolminskega gradu na Kozlovem robu urediti novo komunalno opremo. Iz vzhodne strani Kozlovega roba se bo uredil nov vodovod,kanalizacija, elektrika in telekomunikacijski vod. V nadaljevanju se bo v sklopu projekta obnovil zahodni del grajskih ruševin, v severozahodnem stolpu bo postavljena stalna razstava Tolminskega muzeja. Na mestu nekdanje.. preberi več →