IP Posočje d.o.o. je podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb v prostoru Zgornjega Posočja. Povezano je z ustrezno strokovno obravnavo pri integraciji in reintegraciji invalidov v delovno okolje. S kakovostnim in strokovnim pristopom in delom  zaposluje invalide in druge težje zaposlitveno ovirane osebe in jim tako nudi trajne zaposlitve in izboljšanje kakovosti življenja. V.. preberi več →

09 Jan 2019
sreda, 9 januar, 2019

Nov nadstrešek pri objektu Klavnice živine v Tolminu – geodetske meritve

sreda, 9 januar, 2019

Kmetijska zadruga Tolmin je leta 2007 odkupila poslovne prostore od MIP, d.d., v Tolminu in v njih uredila klavnico za govedo, prašiče, drobnico in kopitarje. Vsa mlada pitana živina vzrejena v Posočju se tako proda preko njihovih prodajnih polic. Precej živine zakoljejo tudi kot uslužnostni zakol za rejce živine. Glavna sezona se začne oktobra in.. preberi več →