02 Nov 2018
petek, 2 november, 2018

Nova prometna ureditev dveh križišč v naselju Modrejce – geodetski načrt

petek, 2 november, 2018

Občina Tolmin namerava v sklopu sprememb Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Most na Soči preurediti dve križišči v naselju Modrejce. Obravnavano je križišče lokalne ceste iz smeri Modrejc in regionalne ceste Most na Soči – Kozaršče in križišče v smeri naselja Modrejc in poti ob jezeru. Križišče naj bi se spremenilo v krožišče in tako.. preberi več →

24 Okt 2018
sreda, 24 oktober, 2018

Sanacija plazu na lokalni cesti Gorje – Zakriž – geodetske meritve

sreda, 24 oktober, 2018

Na odseku lokalne ceste iz naselja Gorje v smeri Zakriža v Občini Cerkno potekajo zemeljska dela v sklopu sanacije zemeljskega podora na vozišču. Gre za zelo problematični odsek ceste na plazovitem in neutrjenem terenu. Sanirala se bo hudourniška struga v celoti, uredile se bodo kanalete za odvodnjavanje, postavile naj bi se dve pregradi, kašta in.. preberi več →

10 Okt 2018
sreda, 10 oktober, 2018

Izgradnja objekta za pripravo pitne vode v Ročinju – zakoličba

sreda, 10 oktober, 2018

Gradbeno podjetje Konec d.o.o. je v naselju Ročinj pred kratkim začelo z gradbenimi deli na izgradnji objekta za pripravo pitne vode. Investitor projekta je Občina Kanal ob Soči. Za zagotovitev nemotene vodooskrbe vasi Ročinj in konstantno visoko kakovost pitne vode pri uporabnikih je predvidena izvedba nove postaje z ultrafiltracijo, kapacitete 12m3/h. Glavni vir pitne vode,.. preberi več →