V mesecu novembru 2019 smo na podlagi izdelanega projekta za izvedbo izvedli uradno zakoličbo rekonstrukcije regionalne ceste R1-203/1002 Predel – Bovec od km 4,400 do km 6,500. Gradbena dela je izvajalo podjetje SGP Zidgrad d.d. iz Idrije, investitor je bila Direkcija RS za infrastrukturo. Na navedenem odseku so se uredili podporni in oporni zidovi, izvedli.. preberi več →

Gradbeno podjetje Posočje d.o.o. iz Tolmina je v mesecu juliju pričelo z gradbenimi deli na novem poslovnem objektu » Market Brda » na Dobrovem v Goriških Brdih. Investitor projekta je družba Kmetijska zadruga Tolmin z.o.o. Dobrovo. V novem objektu bo sodobna trgovina z živili, bar in manjša restavracija, pred objektom pa urejen parkirni prostor. Pred.. preberi več →

18 Jun 2021
petek, 18 junija, 2021

Rekonstrukcija magistralne ceste med Želinom in Reko – geodetske meritve

petek, 18 junija, 2021

Začela se je rekonstrukcija magistralne ceste med Želinom in Reko, kateri je zadnji neobnovljeni odsek Keltike. Investitor projekta je Direkcija Republike Slovenije, izvajalca gradbenih dela gradbeni podjetji Kolektor  CPG in SGP Zidgrad iz Idrije. Za potrebe izvajanja del je naše podjetje izvedlo uradno zakoličbo osi ceste. V času gradnje bomo na celotni trasi gradbišča izvajali.. preberi več →