Geokonfin spletne povezave

ZAKONODAJA IN DOKUMENTI

Organizacijski predpisi s področja geodetske dejavnosti

Materialni predpisi s področja geodetske dejavnosti

Predpisi s področja geodetske dejavnosti, ki so prenehali veljati, se pa še uporabljajo

Drugi predpisi, povezani z geodetsko dejavnostjo