Geodetsko svetovanje

Geodetsko svetovanje

Pogostokrat geodeti, ko pričnemo s svojim delom, naletimo tudi na probleme, ki terjajo predhodno pravno rešitev, da sploh lahko opravimo naročeno geodetsko storitev. Takšni problemi so naprimer nerešeno lastništvo, neskladje med lastništvom v zemljiški knjigi in dejansko rabo, vknjižene hipoteke in podobno. Vse to vam, na podlagi vašega naročila in s pomočjo izkušenih strokovnjakov v podjetju GEOKONFIN geodetske storitve d.o.o. pomagamo urediti.
Naši izkušeni strokovnjaki vam bodo svetovali, ko se odločate o izmeri vaših nepremičnin, naročate elaborat spremembe v zemljiškem katastru ali katastru stavb, ko so vaše nepremičnine obravnavane v upravnih ali sodnih postopkih ali pa ko vas zgolj zanima pojasnilo o geodetskih storitvah in postopkih. Zaupajte nam in do željenega cilja ali do rešitve problema vas bomo pripeljali zanesljivo in po najkrajši možni, najenostavnejši ter najcenejši poti.

Sorodne storitve