12 Dec 2019
četrtek, 12 decembra, 2019

Državna kolesarska povezava na relaciji Spodnji Log – Gorenji Log – geodetski načrt

četrtek, 12 decembra, 2019

Za izdelavo PZI projektne dokumentacije smo na navedeni relaciji v dolžini 1200 metrov in premostitvenega objekta preko vodotoka Vogršček izdelali ustrezni geodetski načrt za potrebe projektiranja in umestitvi nove kolesarke povezave v prostor. Del trase poteka po katastrski občini Lom, del pa po katastrski občini Avče. Uredila se bodo tudi počivališča s predvideno opremo, odvodnjavanje,.. preberi več →

04 Dec 2019
sreda, 4 decembra, 2019

Ureditev vaškega trga v Drežnici – geodetske meritve

sreda, 4 decembra, 2019

Osrednji del naselja Drežnica naj bi v prihodnosti dobilo lepšo in funkcionalnejšo podobo. V sklopu izdelave idejne zasnove in projekta za izvedbo (PZI ) za ureditev trga v Drežnici v okviru projekta Interpretacija naravne in kulturne dediščine kot pomemben dejavnik turistične ponudbe doline Soče smo v letu 2018 na podlagi naročila Občine Kobarid izdelali geodetski.. preberi več →

01 Dec 2019
nedelja, 1 decembra, 2019

Izgradnja nove komunalne opreme v naselju Čiginj  –  geodetske meritve

nedelja, 1 decembra, 2019

V naselju Čiginj se bodo v kratkem pričela gradbena dela v sklopu izgradnje nove komunalne opreme. Po celotnem naselju se bo izvedla nova fekalna in meteorna kanalizacija ter NN električni priključek za črpališče. Investitor projekta je Občina Tolmin. Na našem podjetju smo pred kratkim izvedli uradno zakoličbo nove kanalizacije in gradbeno podjetje Ginex international d.o.o… preberi več →