23 Maj 2015
sobota, 23 maja, 2015

Dokončan hlev v Tolminskem Lomu geodetski načrt in evidentiranje stavbe

sobota, 23 maja, 2015
Tolminski  lom - Geodetski načrt

Družina Kragelj iz Tolminskega loma se na svoji kmetiji že dolga leta ukvarja z živinorejo. Pri opravljanju te dejavnosti se sooča z različnimi težavami saj njegova čreda šteje okoli 66 krav. Primanjkuje mu prostor za živino, potrebuje sodobno urejeno molžišče, prostor za spravilo sena za krmo in shranjevanje delovnih strojev ter ustrezno veliko gnojno jamo. Zaradi vseh teh težav se je odločil, da poleg obstoječega gospodarskega objekta postavi nov večji hlev. Projektantka Ivanka Bakaršič iz podjetja Fonds iz Ljubljane je pripravila ustrezno projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. V lanskem letu je naše podjetje izvedlo uradno zakoličbo novega objekta. Izvajalec gradbenih del je bilo gradbeno podjetje Konec izvedbeni inženiring d.o.o. iz Volč, ki je pred kratkim dela tudi zaključil. Investicija izgradnje hleva in notranje opreme je znašala okoli 350.000 evrov. Po končanih delih je naše podjetje izdelalo tudi geodetski načrt novega stanja za potrebe tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja. Poleg tega smo na podlagi naročila lastnika kmetije izdelali tudi elaborat za vpis celotne stavbe v evidenco katastra stavb.

Geodetski načrt

Geodetski načrt je del projektne dokumentacije. Je ena od pomembnih geodetskih storitev in predstavlja osnovo za izdelavo planskih dokumentov ter projektne in tehnične dokumentacije, ki sta osnova za posege v prostor.

Geodetski načrt je prikaz fizičnih struktur in pojavov na zemeljskem površju, nad in pod njim v pomanjšanem merilu po kartografskih pravilih. Prikazani so tudi podatki iz uradnih evidenc ter drugi podatki, ki so pomembni pri prostorskem načrtovanju, projektiranju in graditvi. Gre za prikaz dejanskega stanja terena, kjer so neposredno izmerjeni podatki in podatki iz evidenc ter drugih virov usklajeni.

Geodetski načrt je ena od osnovnih podlog za izdelavo lokacijskega načrta in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. To pomeni, da morata biti v projektni dokumentaciji vložena potrjena grafični prikaz in certifikat geodetskega načrta.

Geodetski načrt izdela geodetsko podjetje ki mora biti v skladu s Pravilnik o geodetskem načrtu kateri določa njegovo vsebino.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja