07 Dec 2016
sreda, 7 decembra, 2016

Dokončan prizidek k športni dvorani šolskega centra Tolmin – geodetski načrt

sreda, 7 decembra, 2016

Gradbena in obrtniška dela na prizidku k športni dvorani šolskega centra v Tolminu so dokončana. V zgornjem nadstropju prizidka je upravne prostore dobil Zavod za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin, v prvih dveh pa so urejeni vsi potrebni prostori za nemoteno izvedbo športnih dogodkov na višjih ravneh tekmovanj kot do sedaj. Za pripravo projekta izvedenih del.. preberi več →

05 Dec 2016
ponedeljek, 5 decembra, 2016

Nova komunalna oprema Psihiatrične bolnišnice v Idriji -Geodetski načrt

ponedeljek, 5 decembra, 2016

V mesecu avgustu 2016 so na širšem območju Psihiatrične bolnišnice v Idriji potekala gradbena dela zaradi sanacije dotrajanega kanalizacijskega sistema in vodovodnega omrežja bolnišnice. Komunalne odpadne vode objektov so se priključile na javni fekalni kanal, padavinske vode pa se priključi na javni kanal za padavinske vode. V ta namen se je preuredila obstoječa interna kanalizacija.. preberi več →

26 Nov 2016
sobota, 26 novembra, 2016

Rekonstrukcija ceste Dolenja Trebuša – Želin – geodetski inženiring

sobota, 26 novembra, 2016

V mesecu Novembru 2016 se je na glavni cesti Dolenja Trebuša – Želin začela II. faza rekonstrukcija ceste od km 5,340 do km 7,040. Dela bodo potekala v območju ceste (cestni svet in varovalni pas), obsegala pa bodo: ureditev zgornjega ustroja vozišča rekonstrukcijo vozišča v krivinah ureditev horizontalnih elementov ceste ureditev odvodnjavanja ureditev hodnikov za.. preberi več →