17 Maj 2015
nedelja, 17 maja, 2015

Nova ribogojnica v Tolminu, geodetske meritve

nedelja, 17 maja, 2015
geodetske meritve tolmin

V mesecu juniju 2014 je naše podjetje na podlagi izdanega gradbenega dovoljenja za gradnjo nove ribogojnice ob reki Tolminki izvedlo uradno zakoličbo vseh objektov, bazenov, nove komunalne opreme, dovozne ceste in dovodnega cevododa. Investitor projekta sta podjetji Faronika d.o.o. in Ribiška družina Tolmin. Izvajalci gradbenih del so bili trije poslovni partnerji, Gradbeno podjetje Posočje d.o.o. iz Tolmina, Konec izvedbeni inženiring d.o.o. iz Volč in avtoprevozništvo in storitve s TGM Vladimir Jeklin s.p. iz Žabč. Projekt izgradnje nove ribogojnice je vreden 2,3 milijona evrov. Nova ribogojnica je postavljena ob tolminski čistilni napravi, dela so v glavnem končana in kmalu bo tudi pričela z delovanjem. V njej bodo poleg redne vzreje soške postrvi skrbeli tudi za prodajo rib restavracijam, v ponudbi pa bo tudi izdelava posebnih specialitet, kot so fileti, prekajene ribe in kaviar soške postrvi.

Naše podjetje GEOKONFIN geodetske storitve je na gradbišču opravljalo celotni geodetski inženiring, poleg zakoličbe je v času gradnje izvajalo vse potrebne geodetske meritve. Pred kratkim smo za izdelavo projekta izvedenih del, tehničnega pregleda in uporabnega dovoljenja izdelali geodetski načrt novega stanja ter izdelali ustrezen elaborat geodetske storitve.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.

Geodetske meritve

Geodetska dejavnost so geodetske meritve in opazovanja, kartiranje ter druga dela in postopki, ki so potrebni za evidentiranje podatkov o nepremičninah in prostoru ter za razmejevanje nepremičnin. Ponujamo Vam naslednje storitve:

   • Ureditev meje
   • Parcelacija, delitev parcele in združitev parcel
   • Elaborat spremembe bonitete zemljišč
   • Izravnava meje
   • Označitev meje
   • Geodetski načrt, posnetek terena
   • Zakoličenje objektov
   • Sprememba vrste rabe
   • Evidentiranje stavbe, določitev hišne številke
   • Določitev zemljišča pod stavbo in vpis stavbe v kataster stavb
   • Inženirska geodezija
   • Odmere dolžinskih objektov
   • Izdelava identifikacijskih potrdil

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja