07 Nov 2015
sobota, 7 novembra, 2015

Zakoličba, ureditev novega parkirišča v naselju Kobarid

sobota, 7 novembra, 2015

Zakoličba Zakoličba objekta je prenos tlorisa zunanjega oboda načrtovanega objekta na teren znotraj gradbene parcele, oziroma prenos osi trase dolžinskih objektov gospodarske javne infrastrukture. Investitor Občina Kobarid bo v letošnjem letu preuredila obstoječe parkirišče ob Volaričevi ulici v naselju Kobarid. Načrtovana rekonstrukcija obsega ureditev obstoječega parkirišča med stanovanjskimi objekti, kjer trenutno poteka parkiranje na neurejenem.. preberi več →

03 Nov 2015
torek, 3 novembra, 2015

Ureditev potoka Bezena v naselju Nomenj, geodetske meritve

torek, 3 novembra, 2015

Geodetske meritve Potok Bezena, ki teče skozi gručasto naselje Nomenj v občini Bohinj je v preteklosti ob večjih poplavah večkrat prestopil neurejene bregove in povzročal prebivalcem velike probleme. Po poplavah v letu 2007 in 2009 se je struga s strani Vodnogospodarskega podjetja d.d. Kranj do spodnjega dela vasi v celoti sanirala. Ob večjih padavinskih vodah.. preberi več →

28 Okt 2015
sreda, 28 oktobra, 2015

Nova komunalna oprema v Železnikih, geodetski načrt

sreda, 28 oktobra, 2015

Geodetski načrt V mesecu juniju 2015 smo v zaselkih Na Plavžu in na Racovniku v Železnikih izvedli uradno zakoličbo nove fekalne in meteorne kanalizacije. Izvajalec gradbenih del, podjetje Zidgrad Idrija d.d. je z deli v glavnem pri koncu, trenutno poteka še asfaltacija vaških poti. Poleg kanalizacije se je po koridorjih obstoječih vodovodnih naprav uredila tudi.. preberi več →