07 Nov 2015
sobota, 7 novembra, 2015

Zakoličba, ureditev novega parkirišča v naselju Kobarid

sobota, 7 novembra, 2015

Zakoličba

Zakoličba objekta je prenos tlorisa zunanjega oboda načrtovanega objekta na teren znotraj gradbene parcele, oziroma prenos osi trase dolžinskih objektov gospodarske javne infrastrukture.

Investitor Občina Kobarid bo v letošnjem letu preuredila obstoječe parkirišče ob Volaričevi ulici v naselju Kobarid. Načrtovana rekonstrukcija obsega ureditev obstoječega parkirišča med stanovanjskimi objekti, kjer trenutno poteka parkiranje na neurejenem parkirišču. Na parkirišču je predvidena javna razsvetljava z namenom zagotovitve primerne osvetlitve parkirišča. Skupno število parkirnih mest za osebna vozila znaša 22, za funkcionalno ovirane osebe 2 in za motorna dvosledna vozila 5 parkirnih mest.  Na podlagi izdanega gradbenega dovoljenja je naše podjetje izvedlo zakoličbo celotnega parkirišča in izdelalo ustrezen elaborat geodetske storitve. Po končanih delih sledi še geodetski načrt novega stanja za sestavo projekta izvedenih del.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja