03 Nov 2015
torek, 3 novembra, 2015

Ureditev potoka Bezena v naselju Nomenj, geodetske meritve

torek, 3 novembra, 2015
geodetske meritve občina bohinj

Geodetske meritve

Potok Bezena, ki teče skozi gručasto naselje Nomenj v občini Bohinj je v preteklosti ob večjih poplavah večkrat prestopil neurejene bregove in povzročal prebivalcem velike probleme. Po poplavah v letu 2007 in 2009 se je struga s strani Vodnogospodarskega podjetja d.d. Kranj do spodnjega dela vasi v celoti sanirala. Ob večjih padavinskih vodah potok v spodnjem delu vasi še vedno izlije iz struge in poplavlja vaško pot ter kmetijske površine. Podjetje IZVO-R d.o.o. iz Ljubljane, ki se v sklopu svoje dejavnosti ukvarja s projektiranjem urejanja vodotokov, je na našem podjetju naročilo geodetske meritve obravnavanega območja. Na potoku smo dolvodno v smeri iztoka v Savo Bohinjko izmerili ustrezno število prečnih profilov na podlagi katerih bo izvedena hidrološko hidravlična analiza in izvedbeni načrt ureditve potoka.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja