28 Okt 2015
sreda, 28 oktobra, 2015

Nova komunalna oprema v Železnikih, geodetski načrt

sreda, 28 oktobra, 2015

Geodetski načrt

V mesecu juniju 2015 smo v zaselkih Na Plavžu in na Racovniku v Železnikih izvedli uradno zakoličbo nove fekalne in meteorne kanalizacije. Izvajalec gradbenih del, podjetje Zidgrad Idrija d.d. je z deli v glavnem pri koncu, trenutno poteka še asfaltacija vaških poti. Poleg kanalizacije se je po koridorjih obstoječih vodovodnih naprav uredila tudi vodovodna povezava. Dotrajani salonitni in litoželezni cevovodi so se zamenjali s PVC vodi. Investitor celotnega projekta je Občina Železniki.

Za potrebe izdelave projekta izvedenih del in uporabnega dovoljenja smo po končanih delih na celotni trasi nove komunalne opreme izdelali geodetski načrt novega stanja.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.

OBNOVA VODOVODA V ŽELEZNIKIH

Vodovod Železniki je bil zgrajen v obdobju po vojni z udarniškimi akcijami delavcev bližnjih tovarn. V letih 1978 do 1984 so bile izvedene
tudi geološke raziskave vodnih virov v dolini Plenšak, ki so bili kasneje kot izredno pomembni tudi vključeni v vodovodni sistem. V ta namen so zgradili transportni vod in cesto v prej nedostopno dolino.
Leta 2002 je Občina Železniki ustanovila režijski obrat kot obliko izvajanja obvezne javne gospodarske službe. Na vodovodu se vsakoletno opravljajo razna obnovitvena dela, postopno je bilo (do letošnje obnove) obnovljenih 12 km od skupno 28 km dolgega vodovodnega sistema. Veliko je bilo narejenega v obdobju po poplavah leta 2007. Leta 2013 je bil zgrajen 500 m3 vodohram v Plenšaku, kar je izredno pomembna pridobitev, saj gre za največji vodohram v vodovodnem sistemu. S to investcijo je zagotovljene dovolj pitne in požarne vode tudi v sušnih obdobjih. Vodohram je daljinsko nadzorovan, s čimer je optmizirana tako oskrba kot tudi zmanjšani stroški. Iz zajetja v Plenšaku dobijo kar 65% vode. Lahko izračunamo, da ostali vodni viri predstavljajo le 35% vode, kar Plenšaku daje resnično pomembno mesto. Vodohrama sta sicer še dva – Škovine s kapaciteto 100 m3 in Center s kapaciteto 78 m3.

Obnova vodovoda

Oktobra 2013 je Občina uspela na razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Evropski sklad za regionalni razvoj pridobi nepovratna sredstva v višini 1,1 milijona EUR za obnovo vodovoda 200.00 EUR pa je bilo investciji namenjenih iz proračuna Občine
Železniki. Investicija je izjemno pomembna, saj se iz vodovoda Železniki oskrbuje s pitno vodo skoraj polovica občanov Občine Železniki, za katere pridobitev pomeni povečano kakovost bivanja v smislu zanesljivejše in varnejše nemotene oskrbe s pitno vodo in izdatno zmanjšanje vodovodnih izgub na sistemu, ki so bile ocenjene na okoli 20 %. Predmetni vodovod pa ni pomemben le za gospodinjstva, temveč tudi za podjetja, ki vodo potrebujejo za tehnološke procese. Delež porabe tehnološke vode se sicer vztrajno zmanjšuje, a kljub temu še vedno znaša 40 %.

Obnova je potekala na 13 odsekih: od vrtine Jesenovec do Tehtnice, Racovnik, od mostu za Ovčjo vasjo do zdravstvenega doma, od Racovnika do podjetja Niko, Log, Češnjica, Studeno, Rudno, Otoki, Na plavžu, od vodohrama Škovine do ceste, Trnje, Na Kresu. V sklopu letošnje obnove je obnovljenih 6,8 km vodovodnih cevi. S tem obnova še ne bo v celo zaključena. Ostalo nam bo še nekaj odsekov, ki jih bomo obnovili v prihodnjih letih.
Izvajalec: Gorenjska gradbena družba d.d., Jezerska cesta 20, Kranj
Nadzor: IBE d.d., Hajdrihova uluica 4, Ljubljana
Projektant: Gradbeni inženiring David Rozman s.p., Starihova 3, Celje

(Vir: Občina Železniki)

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja