15 Sep 2020
torek, 15 septembra, 2020

Ureditev dostopa do parkirišča » letališče » v Tolminu – geodetski načrt

torek, 15 septembra, 2020

Dostop do parkirišča za poslovnim objektom Trg maršala Tita 7 v Tolminu je zelo ozek in nepregleden. Parkirišče je poleg enournega gratis parkiranja namenjeno plačljivemu parkiranju na modrih conah in omogoča obiskovalcem nemoten dostop do stavbe Občine Tolmin, upravne enote in knjižnice. Zaradi parkirnih mest, ki so v lasti lastnikov poslovnih prostorov poslovne stavbe je.. preberi več →

Oktobra 2019 je izvajalec gradbenih del, podjetje Ginex International d.o.o. iz Nove gorice na navedenem projektu začelo s pripravljalnimi deli, investitor del je bila Direkcija RS za infrastrukturo. Sanacija mostu čez reko Tolminko v naselju Tolmin je zajemala izvedbo novega podpornega zidu, širitev hodnika za pešce levo in desno na mostu, ureditev vozišča in dotrajane.. preberi več →

16 Jul 2020
četrtek, 16 julija, 2020

Novo postajališče za avtodome Skrin – Tolmin, geodetske meritve

četrtek, 16 julija, 2020

Na parceli industrijske cone Dobrave med krajema Most na Soči in Tolmin je družba Skrin d.o.o. iz Tolmina investirala novo sodobno postajališče za avtodome. Postajališče je urejeno v kraju Poljubinj, neposredni bližini glavne ceste Tolmin – Most na Soči. Od centra mesta Tolmin je postajališče oddaljeno 2,5 km. PZA Skrin ima 16 urejenih parkirnih mest.. preberi več →