Oktobra 2019 je izvajalec gradbenih del, podjetje Ginex International d.o.o. iz Nove gorice na navedenem projektu začelo s pripravljalnimi deli, investitor del je bila Direkcija RS za infrastrukturo. Sanacija mostu čez reko Tolminko v naselju Tolmin je zajemala izvedbo novega podpornega zidu, širitev hodnika za pešce levo in desno na mostu, ureditev vozišča in dotrajane varovalne ograje ter sanacija temeljev opornikov mostu. Uredila se je tudi kanalizacija in javna razsvetljava po pešpoti, ki vodi do glavne ceste za vas Žabče.

Naše podjetje je na celotnem območju obdelave izvajalo zakoličenje nove cestne infrastrukture, nov podporni zid ter v času gradnje izvajalo vse kontrolne meritve. Dela so trenutno v zaključni fazi in izdelali smo geodetski načrt novega stanja za potrebe izdelave projekta izvedenih del in pridobitve uporabnega dovoljenja.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja