16 Feb 2015
ponedeljek, 16 februarja, 2015

Geodetske storitve – Nov poslovni prostor v Cerknem

ponedeljek, 16 februarja, 2015

V želji približati naše storitve vsem našim obstoječim in novim strankam smo v mesecu septembru 2014 odprli geodetsko pisarno našega podjetja GEOKONFIN Geodetske storitve d.o.o. v občini Cerkno.

Pred kratkim je občina Cerkno na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti objavila javno zbiranje ponudb s pogajanji za oddajo poslovnih prostorov v najem. Predmet oddaje v najem so bili poslovni prostori v stavbi Večnamenskega centra Cerkno, CŠOD dom Cerkno na naslovu Bevkova ulica 22, Cerkno in sicer za namene Podjetniškega inkubatorja za opravljanje poslovnih dejavnosti samostojnih podjetnikov ter mikro in malih podjetij. Na razpisu je bilo našemu podjetju dodeljena na novo urejena pisarna v 1. nadstropju objekta kjer že poslujemo od meseca februarja  2015 dalje.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.

Odpiralni časi naše geodetske pisarne v Cerknem ostajajo nespremenjeni in sicer:

Geokonfin geodetske storitve d.o.o., pisarna Cerkno
Bevkova ulica 22
5282 Cerkno

ponedeljek: 9 – 14,30 ure
sreda: 9 – 14,30 ure
torek, četrtek, petek: meritve na terenu

Geodetske storitve

Če potrebujete kakovostne in celovite geodetske storitve kot so ureditev meje, izravnava meje, parcelacija, označitev meje v naravi, komasacija, odmera dolžinskih objektov, evidentiranje zemljišča pod stavbo, sprememba bonitete zemljišča, vpis stavbe v kataster stavb, sprememba podatkov v katastra stavb, geodetski načrt, zakoličevanje objektov, izdelava identifikacijskega potrdila in geodetsko svetovanje Vas vabimo, da nas poleg poslovalnic v Tolminu in Novi Gorici obiščete še v geodetski pisarni v Cerknem in z veseljem vam bomo na voljo.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja