30 Apr 2014
sreda, 30 aprila, 2014

Euromix d.o.o. in Aidi d.o.o. Nova Gorica – evidentiranje stavbe

sreda, 30 aprila, 2014

Na območju nekdanje tovarne Meblo v Novi Gorici so si svoje poslovne prostore uredila številna podjetja. Območje tovarniških hal je bilo s parcelacijo razdeljeno na posamezne parcele, ki so s kupoprodajnimi pogodbami prešla v last posameznih družb. Z nastavitvijo evidence katastra stavb pa je bila celotnim halam, katere združujejo prostore in seveda lastništva različnih družb,.. preberi več →

25 Apr 2014
petek, 25 aprila, 2014

Osnovna šola Simona Kosa Podbrdo in večnamenski prostor, evidentiranje stavbe

petek, 25 aprila, 2014

Občina Tolmin je na področju osnovnega šolstva, vzgoje in varstva predšolskih otrok ustanovila javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Simona Kosa Podbrdo. V okviru šole deluje še enota vrtca v Podbrdu. Osnovno šolo trenutno obiskuje okoli 90 učencev, v vrtcu pa 18 otrok. V sklopu objekta je tudi 5 stanovanj. V neposredni bližini stoji tudi večnamenski.. preberi več →

01 Apr 2014
torek, 1 aprila, 2014

Vaško središče Lazec, zakoličba športnega igrišča in brunarice

torek, 1 aprila, 2014

Dolga želja vaščanov vasice Lazec v občini Cerkno se bo uresničila. V vasi bodo uredili vaško središče. Investicija v KS Otalež je prepleta različnih dejavnikov (hribovit teren, zemljišče ni zazidljivo…) nekako ni mogla zaživeti v praksi. Leta 2010 pa se je porodila ideja o gradnji športnega igrišča na vrhu vasi Lazec, pa tudi lastnik zemljišča.. preberi več →