18 Mar 2014
torek, 18 marca, 2014

Geodetska dela pri ureditvi Prešernove in Kosovelove ulice v Tolminu

torek, 18 marca, 2014

V Tolminu poteka sanacija Prešernove in Kosovelove ulice. Projekt se financira iz zagotovljenih sredstev proračuna Občine Tolmin. Izvajalec gradbenih del Erik Sever s.p. je z deli začel v začetku letošnjega leta. Po izgradnji novega vodovoda in kanalizacije, bo sledilo urejanje pločnikov in javne razsvetljave ter nazadnje asfaltacija. Investicija bo predvidoma zaključena do meseca junija 2014. Gradbeni nadzor nad celotnim projektom izvaja Elektrograd Branko Uršič s.p. iz Tolmina. Naše podjetje na gradbišču izvaja vsa potrebna geodetska dela in sicer zakoličba celotne cestne infrastrukture, po končanih gradbenih delih pa sledi še izdelala geodetskega načrta končnega stanja.


O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja