01 Apr 2014
torek, 1 aprila, 2014

Vaško središče Lazec, zakoličba športnega igrišča in brunarice

torek, 1 aprila, 2014

Dolga želja vaščanov vasice Lazec v občini Cerkno se bo uresničila. V vasi bodo uredili vaško središče. Investicija v KS Otalež je prepleta različnih dejavnikov (hribovit teren, zemljišče ni zazidljivo…) nekako ni mogla zaživeti v praksi. Leta 2010 pa se je porodila ideja o gradnji športnega igrišča na vrhu vasi Lazec, pa tudi lastnik zemljišča je bil pripravljen prodati del parcele. Osnovna ideja o gradnji športnega igrišča se je razširila v investicijsko namero za ureditev » Vaškega središča Lazec «, ki bo zajemala izgradnjo športnega igrišča in večnamenskega objekta – brunarice ter tako zadostila čim širšemu spektru potreb društev v krajevni skupnosti pa tudi širše. Pridobitev vaška središča bo imela pozitiven vpliv na krepitev socialnih stikov med krajani in s tem na kakovost življenja na podeželju. Ocenjujemo, da bo vrednost investicije presegla 100.000 EUR. Na podlagi pridobljenega gradbenega dovoljenja je naše podjetje opravilo zakoličbo podpornega in opornega zidu športnega igrišča ter večnamenskega objekta, gradbeno podjetje SGP Zidgrad d.d. iz Idrije pa je že začelo z gradbenimi deli.

Zakoličba.

Zakoličba objekta se izvede na podlagi zakoličbenih elementov, ki so sestavni del projektno gradbene dokumentacije. Po vsaki zakoličbi vse zakoličene točke posnamemo in jih preverimo s podatki iz PGD dokumentacije. S tem korakom skoraj povsem izničimo možnost napake pri določitvi položaja novega objekta ali drugih zakoličenih točk. Najpogosteje zakoličene točke prenesemo na profile, s tem korakom zaščitimo gradbene linije objekta. Na teren prenesemo tudi koto pritličja. Po končani zakoličbi na terenu se pripravi še zapisnik o zakoličbi.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja