V skladu z evropskim in slovenskim pravnim redom je potrebno zagotoviti karte poplavne nevarnosti in karte poplavne ogroženosti za območja pomembnega vpliva poplav. Države članice morajo torej za vsako izmed območij pomembnega vpliva poplav v najustreznejšem merilu pripraviti karte poplavne nevarnosti in karte poplavne ogroženosti. Za območje naselja Zagorje ob Savi naše podjetje na reki.. preberi več →

10 Apr 2021
sobota, 10 aprila, 2021

Celovita hidrološko-hidravlična študija na porečju Savinje, geodetske meritve

sobota, 10 aprila, 2021

Porečje Savinje je z vidika poplavne nevarnosti in posledično ogroženosti glede na pogostost in raznolikost pojavov poplavnih dogodkov ter obširnost v Sloveniji najbolj izpostavljeno območje. Ujme v zadnjih 70-ih letih so zahtevale več kot 20 smrtnih žrtev. Kljub ukrepom v preteklosti so večja urbana območja še vedno poplavno ogrožena. V pripravi je projektna naloga, ki.. preberi več →

01 Mar 2021
ponedeljek, 1 marca, 2021

V Cerknem se gradi nov trgovski center družbe Spar – geodetske meritve

ponedeljek, 1 marca, 2021

V Cerknem je družba SGP Zidgrad d.d. iz Idrije pričelo z izgradnjo trgovskega središča v katerega investira Hotel Cerkno, namenjeno pa je družbi SPAR. Vzporedno z izgradnjo trgovskega centra se bodo uredile pripadajoče parkirne površine, dostopno cesto do trgovskega centra in obstoječo Goriško cesto, ki poteka mimo gradbišča. Na podlagi pridobitve ustreznih gradbenih dovoljenj je.. preberi več →