01 Mar 2021
ponedeljek, 1 marca, 2021

V Cerknem se gradi nov trgovski center družbe Spar – geodetske meritve

ponedeljek, 1 marca, 2021

V Cerknem je družba SGP Zidgrad d.d. iz Idrije pričelo z izgradnjo trgovskega središča v katerega investira Hotel Cerkno, namenjeno pa je družbi SPAR. Vzporedno z izgradnjo trgovskega centra se bodo uredile pripadajoče parkirne površine, dostopno cesto do trgovskega centra in obstoječo Goriško cesto, ki poteka mimo gradbišča. Na podlagi pridobitve ustreznih gradbenih dovoljenj je naše podjetje pred kratkem izvedlo uradno geodetsko zakoličbo celotne infrastrukture. V času gradnje je bil našemu podjetju dodeljen geodetski inženiring. Na celotnem gradbišču bomo v času gradnje izvajali potrebne geodetske meritve. Ob zaključku celotnega projekta bomo izdelali še geodetski načrt novega stanja za potrebe izdelave projekta izvedenih del in uporabnega dovoljenja.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.

 

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja