31 Okt 2019
četrtek, 31 oktobra, 2019

Ureditev regionalne ceste skozi Podbrdo – geodetske meritve

četrtek, 31 oktobra, 2019

Gradbeno podjetje Zidgrad d.d. iz Idrije bo kmalu začelo z gradbenimi deli v sklopu ureditve ceste R2-403/1073 Podbrdo-Petrovo Brdo od km 0.015 do km 0 .600. Investitor projekta je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Poglobila se bo struga reke Bače in saniralo podporne konstrukcije, ob vozišču se bo uredil hodnik za pešce in položila nova.. preberi več →

Projektantsko podjetje Corus inženirji d.o.o. iz Žapuž pri Ajdovščini ima v izdelavi projekt za rekonstrukcijo odseka regionalne ceste Sovodenj – Cerkno. Naveden odsek je močno poškodovan, dotrajane so oporne in podporne konstrukcije, odvodnjavanje meteornih vod je neustrezno, vozišče je zaradi preobremenjenosti s tovornimi vozili močno poškodovano. V zvezi izdelave projekta sanacije navedene ceste smo na.. preberi več →

17 Okt 2019
četrtek, 17 oktobra, 2019

Širitev mosta čez reko Tolminko v naselju Tolmin – geodetske meritve

četrtek, 17 oktobra, 2019

Izvajalec gradbenih del, podjetje Ginex International d.o.o. iz Nove gorice je na navedenem projektu začelo s pripravljanimi deli. Sanacija mostu čez reko Tolminko v naselju Tolmin zajema izvedba novega podpornega zidu, širitev hodnika za pešce levo in desno na mostu, ureditev vozišča in dotrajane varovalne ograje ter sanacija temeljev opornikov mostu. Na našem podjetju smo.. preberi več →