17 Okt 2019
četrtek, 17 oktobra, 2019

Širitev mosta čez reko Tolminko v naselju Tolmin – geodetske meritve

četrtek, 17 oktobra, 2019

Izvajalec gradbenih del, podjetje Ginex International d.o.o. iz Nove gorice je na navedenem projektu začelo s pripravljanimi deli. Sanacija mostu čez reko Tolminko v naselju Tolmin zajema izvedba novega podpornega zidu, širitev hodnika za pešce levo in desno na mostu, ureditev vozišča in dotrajane varovalne ograje ter sanacija temeljev opornikov mostu. Na našem podjetju smo na celotnem območju odelave izvedli uradno zakoličbo nove osi ceste in nov podporni zid . V času gradnje bomo na gradbišču izvajali potrebne kontrolne meritve in po končanih delih tudi izvedli geodetski načrt novega stanja za potrebe izdelave projekta izvedenih del in pridobitve uporabnega dovoljenja. Investitor del je Direkcija RS za infrastrukturo, projekt naj bi se zaključil do konca julija naslednje leto.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja