Projektantsko podjetje Corus inženirji d.o.o. iz Žapuž pri Ajdovščini ima v izdelavi projekt za rekonstrukcijo odseka regionalne ceste Sovodenj – Cerkno. Naveden odsek je močno poškodovan, dotrajane so oporne in podporne konstrukcije, odvodnjavanje meteornih vod je neustrezno, vozišče je zaradi preobremenjenosti s tovornimi vozili močno poškodovano. V zvezi izdelave projekta sanacije navedene ceste smo na našem podjetju izdelali ustrezen geodetski načrt obstoječega stanja. Investitor projekta je Ministrstvo za infrastrukturo, direkcija RS za infrastrukturo.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja