20 Sep 2013
petek, 20 septembra, 2013

Sanacija mostu čez potok Ušnica

petek, 20 septembra, 2013
Most čez potok Ušnico-page

Dotrajani most čez potok Ušnico na regionalni cesti Peršeti – Nova Gorica kliče k obnovi. Neprimeren je za varno vožnjo osebnih in tovornih vozil v smeri naselja Sela pri Volčah saj na njem ni možno srečevanje. V ta namen je Občina Tolmin za potrebe projektiranje novega mostu in ureditev priključka na regionalno cesto pri našem podjetju naročila detaljni geodetski načrt obstoječega stanja mosta in struge reke Ušnice. Podjetje Hydrotech iz Nove Gorice bo na podlalgi naših podatkov tudi opravilo izračun visokovodne gladine, ureditev struge potoka in projektno dokumentacijo novega mostu.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja