25 Apr 2014
petek, 25 aprila, 2014

Osnovna šola Simona Kosa Podbrdo in večnamenski prostor, evidentiranje stavbe

petek, 25 aprila, 2014

Občina Tolmin je na področju osnovnega šolstva, vzgoje in varstva predšolskih otrok ustanovila javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Simona Kosa Podbrdo. V okviru šole deluje še enota vrtca v Podbrdu. Osnovno šolo trenutno obiskuje okoli 90 učencev, v vrtcu pa 18 otrok. V sklopu objekta je tudi 5 stanovanj. V neposredni bližini stoji tudi večnamenski objekt v katerem je telovadnica in poslovni prostori Osnovne šole. Evidenca katastra obeh stavb do sedaj ni bila urejena, zato je naše podjetje pred kratkim izdelalo elaborat za vpis zemljišča pod stavbo in vpis stavbe v kataster stavb.

 

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja