18 Nov 2013
ponedeljek, 18 novembra, 2013

Nova mrliška vežica v Čezsoči – geodetski načrt

ponedeljek, 18 novembra, 2013
Pred približno desetimi leti je Krajevna skupnost Čezsoča začela z dejavnostmi za izgradnjo mrliške vežice. Vodila je pogajanja, izvedla odkup zemljišča v neposredni bližini obstoječega pokopališča v Čezsoči, z izbranim projektantom pa je nato sodelovala tudi pri pripravi projektne dokumentacije. V letu 2011 je Občina Bovec nato za postavitev vežice pridobila gradbeno dovoljenje in izvedbo naložbe vključila v občinski proračun.  Izvajalec, ljubljansko podjetje Inženiring Rupena d.o.o., ki ga je občina izbrala na javnem razpisu, je na podlagi zakoličbe objekta s strani našega podjetja z gradbenimi deli začel v maju, zaključena pa naj bi bila v mesecu novembru. Dela so v glavnem končana in za potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja in tehničnega pregleda objekta je naše podjetje izdelalo geodetski načrt izvedenih del.

Kaj je geodetski načrt ?

Geodetski načrt je ena od pomembnih geodetskih storitev in predstavlja osnovo za izdelavo planskih dokumentov ter projektne in tehnične dokumentacije, ki sta osnova za posege v prostor. Kvalitetno izdelan geodetski načrt je predpogoj za dobro izdelano dokumentacijo. Na geodetskem načrtu so v pomanjšanem merilu po kartografskih pravilih prikazani zemeljsko površje ter strukture nad in pod njim, podatki iz uradnih evidenc ter drugi podatki, ki so pomembni pri prostorskem načrtovanju, projektiranju in graditvi. Gre za prikaz dejanskega stanja terena, kjer so neposredno izmerjeni podatki in podatki iz evidenc ter drugih virov usklajeni.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja