10 Avg 2021
torek, 10 avgusta, 2021

Izgradnje kanalizacije v naselju Žabče, geodetske meritve

torek, 10 avgusta, 2021

V naselju Žabče se bodo v kratkem začela gradbena dela v zvezi izgradnje novega kanalizacijskega sistema in ureditve vodovodnega omrežja. Gradbeno podjetje SGP Zidgrad iz Idrije bo namreč pričela z deli na izgradnji I. faze izgradnje kanalizacije katera obsega gradnjo fekalne in meteorne kanalizacije. Predviden je ločen kanalizacijski sistem, saj se fekalna kanalizacija naveže na obstoječi sistem čistilne naprave Tolmin, obstoječa meteorna kanalizacija pa obnovi in uredi. Na podlagi izdanega gradbenega dovoljenja je naše podjetje izvedlo uradno geodetsko zakoličbo novih revizijskih jaškov. V času gradnje bomo izvajali vse potrebne geodetske meritve, po končanih delih sledi še geodetski načrt izvedenih del in vpis komunalnega voda v uradne evidence gospodarske javne infrastrukture.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja