V Sloveniji je veliko poplavnih območij, ena izmed najbolj poplavnih je tudi Ljubljanska kotlina, ki je že zaradi svoje lege toliko bolj izpostavljena poplavam. Za zagotavljanje poplavne varnosti na območjih Mestne občine Ljubljana bodo izdelani hidrološko hidravlični izračuni pretočnosti vodotokov na območjih jugozahodnega dela Ljubljane v bližini  Brezovice pri Ljubljani, jugovzhodnega dela na območju naselja Sostro in vodotoku Besnica vzhodno od Ljubljane. Za izvedbo izračuna smo na navedenih lokacijah izvajali geodetske meritve prečnih profilov vodotokov in premostitev ter jih posredovali ustreznim strokovnim službam v nadaljno obdelavo.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.


O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja