Nesojeni dom starejših občanov in varovana stanovanja v Vrtojbi so pred dobrim letom postala last Družbe za upravljanje terjatev bank. Družba za upravljanje terjatev bank je na dražbi kupila stavbi in pripadajoča zemljišča v velikosti 11.000 kvadratnih metrov Zavoda za izgradnjo socialnega centra Vrtojba. Novi lastnik je poskrbel za evidentiranje stavb v uradne evidence in pri našem podjetju naročil vpis zemljišča pod stavbo in vpis stavbe v kataster stavb. Lastniku nepremičnin smo predlagali, da se sočasno opravi tudi združitev številnih parcel na tem območju, ki ne izražajo dejanskega stanja in so ostanek pretekle uporabe. Z ustreznim evidentiranjem so nepremičnine postale stvarnopravno urejene, kar pomeni, da podatki o nepremičnini v uradnih evidencah ustrezajo dejanskemu stanju. Stvarnopravna urejenost nepremičnin omogoča lažje in varno sklepanje pravnih poslov ter povečuje uporabno vrednost nepremičnin.


O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja