09 Avg 2013
petek, 9 avgusta, 2013

Zakoličenje nove čistilne naprave v Idriji

petek, 9 avgusta, 2013

Podjetje Kolektor Koling d.o.o. je z Občino Idrija podpisal pogodbo o obnovi čistilne naprave in dograditvi kanalizacijskega omrežja v naselju Idrija. Izvajalsko gradbeno podjetje SGP Zidgrad Idrija d.d. je pri našem podjetju naročilo zakoličenje gradbenih jam in objektov nove čistilne naprave.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja