V mesecu oktobru 2018 se je v ulici Brežič pričela izgradnja nove fekalne kanalizacije in zamenjava vodovoda, sanirala se bo tudi lokalna cesta do zaselka Loče. V začetku leta 2017 smo na našem podjetju izdelali ustrezni geodetski načrt za potrebe projektiranja. Po pridobljenem gradbenem dovoljenju za območje obdelave smo pred kratkim izvedli uradno zakoličbo celotne trase v dolžini cca. 550 metrov, katera delno poteka v katastrski občini Tolmin in Zatolmin. Investitor projekta je Občina Tolmin in Komunala Tolmin d.o.o., izvajalec gradbenih del je podjetje SGP Zidgrad d.d. iz Idrije. Po končanih delih sledi z naše strani še geodetski načrt novega stanja za potrebe izdelave projekta izvedenih del in pridobitve uporabnega dovoljenja.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja