05 Okt 2015
ponedeljek, 5 oktobra, 2015

Zakoličba objekta, prizidek k gasilskemu domu PGD Tolmin

ponedeljek, 5 oktobra, 2015
Zakoličenje objekta PGD Tolmin

Zakoličba objekta

Zakoličba objekta je postopek prenosa tlorisa zunanjega oboda načrtovanega objekta na teren ali prenos osi trase dolžinskega objekta gospodarske infrastrukture. Zakoličenje objekta se izvede v skladu s pogoji določenimi v gradbenem dovoljenju.

Po zakoličenju objekta se izdela zakoličbeni zapisnik, ki zagotavlja zakoličbo v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja in katerega podpišeta odgovorni geodet, izvajalec ter pooblaščeni predstavnik občine, če je ta prisoten pri zakoličbi.

Prostovoljno gasilsko društvo Tolmin je osrednja gasilska enota v občini Tolmin. Poleg svojega požarnega okoliša pokrivajo območje celotne občine Tolmin s 382 km2 in približno 12.500 prebivalci. V sklopu svoje dejavnosti posredujejo v prometnih nesrečah, nesreč z nevarnimi snovmi, nesreč na vodi in nesreč v železniških predorih. Društvo združuje 106 članov in članic, ki so aktivni vsak na svojem področju skozi vse leto. Izobraževanje članov PGD redno poteka v gasilskem domu v Tolminu kjer je lociran tudi vozni park in oprema za posredovanje. V objektu se vsa leta dopolnjevala delovna oprema, preurejali so se prostori in nabavljala so se nova intervencijska vozila in s tem so se pogoji za delo iz leta v leto izboljševali.

Z razvojem novih tehnologij, najbolj je to očitno v avtomobilski industriji, se spreminja tudi taktika posredovanj. Društvo mora stopati v korak s časom tudi na področju tehnike in opreme. Prostora za nova intervencijska vozila praktično ni več. Zaradi prostorske stiske je društvo pridobilo vsa potrebna dovoljenja za gradnjo prizidka – garaže, kjer bodo pridobili nove prostore za shrambo vozil in opreme. Na podlagi izdanega gradbenega dovoljenja in projekta za gradnjo je naše podjetje izvedlo uradno zakoličbo prizidka in izdalo ustrezen elaborat geodetske storitve. Po končanih delih sledi še geodetski načrt novega stanja in vpis stavbe v kataster stavb.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja