Geodetske storitve kot so parcelacije, geodetski načrti, evidentiranje stavb, urejanje mej, zakoličbe in ostale geodetske storitve.

← Pojdi na GEOKONFIN geodetske storitve d.o.o.