AKTIVNI PLANET, Agencija za šport in turizem d.o.o. iz Bovca ima za obiskovalce zelo pestro ponudbo. S kajakom in raftom vas popeljejo po smaragdnih brzicah reke Soče, globoko v srce bližnjih kanjonov ter vas napolnijo z adrenalinom v največjem Zip line parku v Centralni Evropi.

Poleti vam ponujajo raznovrstna doživetja kot so plezalni tečaji za začetnike in napredne plezalce, naravni aqua park – večurna pustolovščina naravnih toboganov in zabavnih skokov, kanjoning – neizmerna osvežitev v strmih ožinah, med čudovitimi slapovi in skritimi bazeni, kajakaštvo – ponujamo različne kajakaške programe za začetnike in poznavalce tega čudovitega športa, hydrospeed – dogodivščina polna presenečenj, gorsko jamarstvo – raziščite notranjost Kaninskega pogorja.

V naselju Bovec se poleg svoje poslovalnice pohvalijo z novo pridobitvijo. Ob nakupu bivšega poslovnega objekta Cestnega podjetja Nova Gorica so le tega preuredili v Hostel Soča Rocks, postavili ličen prizidek s teraso in za svoje goste tako še popestrili svojo ponudbo. Pred kratkim bo sledila otvoritev novih prostorov zato potrebujejo potrebno dokumentacijo.

Za pridobitev uporabnega dovoljenja je naše podjetje izdelalo geodetski načrt končnega stanja, za novo stavbo pa smo izdelali elaborat za vpis zemljišča pod stavbo in elaborat za vpis stavbe v kataster stavb.

Vpis stavbe v kataster stavb

Zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb lahko vloži investitor gradnje, lastnik parcele, na kateri stoji stavba ali je z njo povezana, imetnik stavbne pravice, lastnik stavbe ali dela stavbe, uporabnik stavbe ali dela stavbe ali upravnik stavbe.

Investitor gradnje mora najpozneje v 30 dneh po izvedbi vseh zaključnih gradbenih del na Geodetsko upravo vložiti zahtevo za vpis. Če se stavba začne uporabljati že pred tem, mora zahtevo vložiti ob začetku uporabe stavbe oz. pred prvo prijavo stalnega prebivališča ali sedeža pravne osebe v stavbi.

Geokonfin Geodetsko podjetje d.o.o. za vas izdela elaborat, katerega sestavni del je tudi vprašalnik, ki se nanaša na podatke Registra nepremičnin. V postopku izdelave elaborata naše podjetje opravi obravnavo, na kateri lastniku stavbe oz. lastnikom vsakega posameznega dela stavbe pokaže potek razdelitve delov stavbe s primerjavo poteka v elaboratu in v naravi.

Če v zemljiškem katastru še ni evidentirano zemljišče pod stavbo, mora vlagatelj poleg zahteve za vpis stavbe v kataster stavb vložiti tudi zahtevo za evidentiranje zemljišča pod stavbo. Če stavbi še ni določena hišna številka, mora vlagatelj vložiti tudi zahtevo za določitev hišne številke.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja