08 Apr 2017
sobota, 8 aprila, 2017

Vizualizacija projektirane nove obvoznice v Tolminu – geodetski načrt

sobota, 8 aprila, 2017

Ministrstvo za infrastrukturo, direkcija RS za infrastrukturo je v mesecu februarju 2016 izdala javno naročilo za izdelavo projekta PGD ( projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja ) in PZI ( projekt za izvedbo ) za obvoznico Tolmin. Predmet projektne naloge je izdelava omenjenih projektov v skladu s prejeto uredbo o državnem prostorskem načrtu obvoznice Tolmin v dolžini 1.483 m. Za potrebe projektiranja je naše podjetje na celotni trasi obravnavanega območja izdelalo ustrezen elaborat geodetske storitve – geodetski načrt  z vsemi potrebnimi dopolnitvami katere so se pojavljale v času projektiranja. Projekt je izdelovalo podjetje Ginex international d.o.o. iz Nove Gorice . Izdelava je v zaključni fazi in v ta namen je bila izdelana tudi vizualizacija umestitve projektirane obvoznice v prostoru.

Načrtovana trasa novogradnje obvoznice zajema:

  • Novogradnjo oz. preložitev glavne ceste G2-102 – obvoznica z vsemi objekti in ureditvami potrebnimi za nemoteno funkcioniranje ceste, varovanje okolja in oblikovanja obcestnega prostora
  • Križišča in priključke
  • Premostitveni objekt čez Tolminko, podhod pod obvoznico
  • Podporne in oporne konstrukcije
  • Spremljajoče ureditve kot so prestavitev spomenika, rušitev objektov, ureditev obcestnega in obvodnega prostora
  • Naprav za odvajanje meteornih vod
  • Prestavitev in ureditev gospodarske infrastrukture ( cestna razsvetljava, TK vodi, vodovod, kanalizacija. NN vodi in VN vodi )

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko
naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.


O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja