03 Jun 2015
sreda, 3 junija, 2015

Viseči most na reki Soči v naselju Soča, občina Bovec

sreda, 3 junija, 2015
viseči most na reki soči

V mesecu aprilu 2014 je projektivno in izvajalsko podjetje Projecta d.o.o. iz Ljubljane na našem podjetju naročila geodetski načrt za pripravo projektne dokumentacije za graditev nove brvi čez reko Sočo v naselju Soča. Na podlagi dokumentacije za gradnjo in vseh soglasij potrebnih za izvedbo je bilo s strani upravne enote Tolmin izdano gradbeno dovoljenje. Na podlagi zakoličbene situacije smo v novembru 2014 izvedli uradno zakoličbo novega visečega mostu. Izvajalec gradbenih del je bilo podjetje Halta d.o.o. iz Trente. Pred kratkim so bila dela na objektu končana. Za potrebe tehničnega pregleda in pridobitve uporabnega dovoljenja za uporabo mostu je naše podjetje izdelalo geodetski načrt novega stanja.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.

Geodetski načrt

Geodetski načrt je del projektne dokumentacije. Je ena od pomembnih geodetskih storitev in predstavlja osnovo za izdelavo planskih dokumentov ter projektne in tehnične dokumentacije, ki sta osnova za posege v prostor.

Geodetski načrt je prikaz fizičnih struktur in pojavov na zemeljskem površju, nad in pod njim v pomanjšanem merilu po kartografskih pravilih. Prikazani so tudi podatki iz uradnih evidenc ter drugi podatki, ki so pomembni pri prostorskem načrtovanju, projektiranju in graditvi. Gre za prikaz dejanskega stanja terena, kjer so neposredno izmerjeni podatki in podatki iz evidenc ter drugih virov usklajeni.

Geodetski načrt je ena od osnovnih podlog za izdelavo lokacijskega načrta in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. To pomeni, da morata biti v projektni dokumentaciji vložena potrjena grafični prikaz in certifikat geodetskega načrta.

Geodetski načrt izdela geodetsko podjetje ki mora biti v skladu s Pravilnik o geodetskem načrtu kateri določa njegovo vsebino.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja