21 Apr 2019
nedelja, 21 aprila, 2019

V pripravi je idejni projekt za nova stanovanja v Tolminu – geodetske meritve

nedelja, 21 aprila, 2019

V lokalnem okolju občine Tolmin je nujno potrebno ustvariti pogoje, preko katerih bo moč mlade zadržati v občini. Z različnimi ukrepi stanovanjske politike je treba preprečiti odliv mladih. Spodbujati jih je potrebno za bivanje in zaposlovanje v lokalnem okolju, zato je potreba po novih stanovanjih v Tolminu zelo velika. V ta namen je Občina Tolmin v Zalogu odkupila nekdanji poslovni objekt Elektra Primorske. V objektu imajo namen urediti več stanovanjskih enot. V pripravi je celostni idejni projekt ureditve, katerega izdeluje projektant Simon Kutin iz Tolmina. Predvidena je izgradnja večje število potrebnih parkirišč in sanacija obstoječega objekta. Za potrebe projektiranja smo na našem podjetju izdelali ustrezen geodetski načrt obstoječega stanja.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja