06 Okt 2018
sobota, 6 oktobra, 2018

Ureditev zunanje okolice ob večnamenskem objektu na Kneži – zakoličba

sobota, 6 oktobra, 2018

V okolici večnamenskega objekta na  Kneži v Baški grapi potekajo gradbena dela v sklopu zunanje ureditve in izgradnje novih parkirnih površin. Gradbena dela opravlja Gradbeno podjetje Posočje d.o.o. iz Tolmina, investitor projekta je Krajevna skupnost Kneža. Pred začetkom del smo na podlagi izdelanega projekta za gradnjo in gradbenega dovoljenja izvedli uradno zakoličbo celotne cestne infrastruktute in podpornih zidov.

V zvezi izdelave projekta izvedenih del in pridobitve uporabnega dovoljenja bomo po končanih delih izdelali še geodetski načrt novega stanja.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja