04 Dec 2019
sreda, 4 decembra, 2019

Ureditev vaškega trga v Drežnici – geodetske meritve

sreda, 4 decembra, 2019

Osrednji del naselja Drežnica naj bi v prihodnosti dobilo lepšo in funkcionalnejšo podobo. V sklopu izdelave idejne zasnove in projekta za izvedbo (PZI ) za ureditev trga v Drežnici v okviru projekta Interpretacija naravne in kulturne dediščine kot pomemben dejavnik turistične ponudbe doline Soče smo v letu 2018 na podlagi naročila Občine Kobarid izdelali geodetski načrt za potrebe projektiranja obravnavanega območja. Na podlagi projekta za izvedbo smo pred kratkim opravili uradno zakoličbo in gradbeno podjetje Špetim d.o.o. iz Zatolmina je začelo z gradbenimi deli. Po zaključku del sledi še izdelava geodetskega načrta novega stanja za potrebe izdelave projekta izvedenih del in pridobitve uporabnega dovoljenja.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja