31 Maj 2024
petek, 31 maja, 2024

Ureditev ulice Brunov drevored v Tolminu – geodetski načrt

petek, 31 maja, 2024

Gradbbeno podjetje Zidgrad Idrija d.o.o. iz Idrije je pred kratkim dokončalo gradbena dela na delu ulice Brunov drevored v Tolminu v smeri naselja Dolje. Na odseku ceste v dolžini 180 m se je vgradila nova komunalna oprema ( fekalna in meteorna kanalizacija), postavil se je nov vodovod, telekomunikacijska napeljava, elektrika in javna razsvetljava. Vozišče je dobilo novo asfaltno prevleko in pločnikom za pešce. Investitor projekta je bila Občina Tolmin.
V času gradnje je naše podjetje izvajalo vse potrebne geodetske meritve, po končanih delih je sledil geodetski načrt izvedenih del v zvezi pridobitve uporabnega dovoljenja, izdelave projekta izvedenih del in izdelave elaborata gospodarje javne infrastrukture.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja