04 Okt 2013
petek, 4 oktobra, 2013

Ureditev regionalne ceste Bresternica pri Mariboru – Gaj – Sv Jurij

petek, 4 oktobra, 2013

Podjetje Savaprojekt d.d. Krško je v sklopu pridobitve posla na javnem naročilu, katerega predmet je izdelava projektne dokumentacije PZI ureditve regionalne ceste RT-937/8710 Bresternica – Gaj – Sv. Jurij, od km 0+080 do km 1+700, na našem podjetju naročilo detaljni geodetski načrt obravnavanega območja. Predvidena ureditev zajema rekonstrukcijo vozišča, ureditev površin za pešce, cestnih priključkov, javne razsvetljave, izgradnjo in sanacijo podpornih in opornih konstrukcij, premostitvenih objektov in regulacijo potokov.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja