26 Mar 2017
nedelja, 26 marca, 2017

Ureditev prostorov v objektu Beethovnova 3 v Ljubljani – geodetski načrt

nedelja, 26 marca, 2017

Ministrstvo za javno upravo RS je v letu 2016 izdalo javni razpis, katerega predmet je izdelava projektne dokumentacije za ureditev prostorov v objektu Beethovnova 3 v Ljubljani. Namen investicije je ureditev poslovnih, pisarniških prostorov za potrebe državne uprave, preprečitev nadaljnjega propadanja objekta z vidika gospodarnega ravnanja z nepremičnim premoženjem v državni lasti in zagotavljanje energetske varčnosti objektov javne uprave.

Celoten objekt je sestavljen iz več delov, ki so zgrajeni v različnih časih. Šest zaporniških celic, ki so bi bile do leta 1966 v uporabi UDBE se v stavbi iz 19. stol. nahajajo v kleti palače Beethovnova 3 in so redkost v Sloveniji.

V zvezi izdelave projektne dokumentacije za sanacijo objekta smo na našem podjetju izdelali geodetski načrt obravnavanega območja. Po končanih delih bomo izdelali tudi elaborat vpisa stavbe v kataster stavb.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko
naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.


O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja