27 Jul 2015
ponedeljek, 27 julija, 2015

Ureditev okolice objekta Žirovske pristave, Geodetski načrt

ponedeljek, 27 julija, 2015

Občina Žiri kot investitor tega velikega projekta je bila upravičena do dobrih štiristo tisoč evrov nepovratnih evropskih sredstev, celotna naložba pa bo vredna slabih šeststo tisoč evrov. V celoti se je uredila zunanja ureditev okolice objekta Žirovske pristave z delnim restavriranjem temeljev in postavitvijo ohranjenih portalov ter stebrov nekdanje Štalarjeve hiše. Ob upoštevanju varstvenega režima kulturnega spomenika s  hortikulturno ureditvijo parka oziroma ploščadi pred objektom, se je uredil tudi zunanji prireditveni prostor ter zagotovil dostop in ustrezna parkirna mesta za delovanje objekta. V lanskem letu je naše podjetje izvedlo uradno zakoličbo vseh objektov v sklopu zunanje ureditve. Gradbena in obrtniška dela so bila pred kratkim zaključena. Za potrebe izdelave projekta izvedenih del in uporabnega dovoljenja smo izdelali tudi geodetski načrt novega stanja.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.

Geodetski načrt

Geodetski načrt tvorita dva dela: grafični prikaz in certifikat.

Grafični prikaz vsebuje podatke o:

 • reliefu, vodah, rastlinstvu,
 • rabi zemljišč, stavbah,
 • gradbenih inženirskih objektih (npr. komunalnih vodih),
 • zemljepisnih imenih,
 • geodetskih točkah,
 • zemljiških parcelah,
 • administrativnih mejah,
 • drugih fizičnih strukturah in pojavih.

Lahko so prikazane tudi druge dodatne vsebine, kot so nakloni streh, globine jaškov gospodarske infrastrukture ipd.

Certifikat geodetskega načrta pa vsebuje:

 • številko geodetskega načrta,
 • podatke o naročniku,
 • podatke o vsebini (vir podatkov, datum, natančnost),
 • podatki o namenu uporabe,
 • pogoje za uporabo.

Geodetsko podjetje s certifikatom potrdi skladnost geodetskega načrta s predpisi in namenom uporabe geodetskega načrta.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja